މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފި

ބޭބެ މަރާލުމުގެ ތުހުމަތު އޮތް ކޮއްކޮ ހައްޔަރު ކޮށްފި

އައްޑޫގައި ބޭބެ މަރާލި މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރޯމާ ބަލިކޮށް ޔޫރޮޕާ ލީގު ސެވިއްޔާ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ލޯފަން މީހުން އަމިއްލައަށް ވޯޓު ލެވޭ އިސްލާހު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސް ކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ޑިޖިޓަލް ބޭންކިން އެސިސްޓަންޓެއް "އާޔާ" ތައާރަފް ކޮށްފި

ގަމުން ދިން 400 ގޯތި 4000 އަކަފޫޓަށް ބޮޑު ކޮށްފި

ފިލައިގެން އުޅުނު ފައިހް ފޮރުވައި ދިނުމަށް އެހީވި ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި