ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ މީހަކު ހާޒިރުކުރަން އިޢުލާން ކޮށްފި

ޕޯޗުގަލްގެ ސެމޭޑޯ ވުލްވްސްއަށް ސޮއި ކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑަށް އެއްލައްކަ ޕީސީއާރްް ޓެސްޓު ކޮށްފި

10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާއިނާ އަށް 37183 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހެވީލޯޑްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމުގެ އާ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކޮށްފި

އައްޑޫގެ 4 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކޮށްފި

ތިން ރަށަކުން ޑުރަގާއެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ވިޑާލް އިންޓަ މިލާން އަށް ސޮއި ކޮށްފި

ރިސޯޓު މުވައްްޒަފުން ”ނައިޓަށް ރަށަށްދާ“ އިސްލާހު ތަސްދީގު ކޮށްފި.

ވިޑާލް އިންޓައަށް ސޮއި ކޮށްފި