ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު 14 ޖުލައި އަށް އިތުރު ކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ހާދިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ބްރޯޑްކޮމް އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ރޭޕް މައްސަލާގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ހާލު ބޮޑު 3 މީހުން ޑީއެޗް 11 އަށް ބަދަލު ކޮށްފި

ރޭޕާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ލަންކާގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކު ނާޅައި އުޅުނު 1200 މީހުން ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ށ. އަތޮޅުން 5 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޝެފީލްޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ސެމީ އަށް ދަތުރު ކޮށްފި

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ތުހުމަތު ސަންގެ ދެ ކުންފުނިން ދޮގު ކޮށްފި

މިނިސްޓަރު އަސްލަމަށް ރުހުން ދިނުން މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި