ޗައިނާގެ ސިޓީއަކުން ކޮވިޑުގެ 120 ކޭސް ފެނުމާއެކު 11 މިލިއަން މީހުން ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ލައިފް ސަޕޯޓުން އެޑިއުކޭޝަނަށް ސެންޓައިޒާ ހަދިޔާ ކޮށްފި

ލައިފް ސަޕޯޓުން އެޑިއުކޭޝަނަށް ސެނިޓައިޒާ ހަދިޔާ ކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ އެމްޑީއަކަށް މުހައްމަދު މިހާދު އައްޔަން ކޮށްފި

ބަލީގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، އިންގްލެންޑާއި ސްކޮޓްލެންޑްވެސް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ސްކޮޓްލެންޑް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

އިދިކޮޅު އެއްވުމަކުން ހަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

އައްޔުބެގެ މަރުގެ މައްސަލައެއް 9 އަހަރު ފަހުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

ޕްރެސްތަކުގައި ރެފްރީންގެ ވާހަކަ ދެެއްކުން މަނާ ކޮށްފި