ހުޅުމާލޭ ގޮނޑި ޝުޖާއު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ވިލިފުށީގެ އިންތިހާބީ އޮފިޝަލުން ކަރަންޓީނަށް، އެރަށުގައި ވޯޓު ލަސް ކޮށްފި

ނައިފަރާއި ހުރާގައި އެޅި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް 5 ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްފި

އިންތިހާބަށް 498،000 އަށްވުރެއް ގިނަ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕު ކޮށްފި

ދީބާޖާއަށް ބަދަލު ދޭން ކުރި ހުކުމް ބާތިލު ކޮށްފި

ދީބާޖާއަށް ބަދަލު ދޭން ކުރި ހުކުމް ބާތިލު ކޮށްފި

ދެ އިންތިހާބަށް 498،184 ވޯޓު ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކޮށްފި

އާ ފީޗާތަކާއެކު ޖޮބް ސެންޓާ ޕޯޓަލް ރީލޯންޗް ކޮށްފި

އިންޑިއާގެ 20 ސިޓީއެއްގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފި

ޝަޒައިލްގެ މައްސަލަ ފައިލް ކޮށްފި