އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގާލްގައިޑުގެ ޕްރެސިޑެންޓްސް ބެޖް ހާސިލް ކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓެކްސް ބޮޑުވާނެ، ބިލް ތަސްދީގު ކޮށްފި

ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ވައްދަން އުޅުނު އޮފިސަރެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ތުރުކީގެ ކަލްޓް ލީޑަރަކު 8،658 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި

ނަށަން ދަސްކޮށްދޭން ދެކޮޅުހެދި އުކުޅަހު 3 ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އެފްކޮންސް 69.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ވާދަވެރިކަން ކުރިމަތިލުމަކަށް ބަދަލުވިޔަ ނުދީ ކުރިއަށް ދާން އެމެރިކާއާއި ޗައިނާ މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ދިވެހި ރުފިޔާގެ ނިޝާން ޖަހައި 50 ރުފިޔާގެ އާ ޗާޕް ތައާރަފް ކޮށްފި

ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފުލުހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޝަރީފް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކޮށްފި