މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޭންކެއް 1 ބިލިއަން އޮސްޓްރޭލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަތްދޮޅީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

816 ބިޔަރު ދަޅާއިއެކު ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކޮވިޑް އަހަރެންނާ ޗެލެންޖު ކޮށްފި، އެ ހެދީ ގޯހެއް: ޒްލަޓާން

ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް 20،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ބަކާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއަށް ސޮއި ކޮށްފި

ހިފެހެއްޓި 48،000 ޑޮލަރު ދޭން ކުރި އަމުރު ބާތިލް ކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޅުދުއްފުށިން 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 60 ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ބަކާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއަށް ސޮއި ކޮށްފި