ޖީހާންގެ ފިރިކަލުންގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ ކޮށްފި

އިދިކޮޅުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ކުރާ އިހުތިޖާޖުން 5 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޓްރީ ޓޮޕްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލެޕަރޮސްކޯޕިކް މަޔޮމެކްޓޮމީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

"ޖެން ކަރޯކޭ ނައިޓް" ލޯންޗު ކޮށްފި

ޓްރަމްޕްގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް ދާއިމީކޮށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ނޭންސީ ޕެލޯސީގެ ޕޯޑިއަމް ވަގަށްނެގި މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

ބްރިސްބަން އިން ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނި ތިން ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ޓްރަމްޕްގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓު ދާއިމަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ޓްރަމްޕްގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓު ދާއިމަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އެޗްޑީސީގެ ބޯޑު މެންބަރުގެ އަދަދު 11 އަށް އިތުރު ކޮށްފި