ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު 18 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ރޮނާލްޑޯ ދެ މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

މަޖިލީސް ކެންޑިޑޭޓުން ތައާރަފުކޮށް ހޮވިއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީގައި ދެމިހުރުމަށް ހުވާ ކޮށްފި

އެމްއެންޔޫ ގެ ދެ މަގާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނު ކޮށްފި

އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކޮށް 8000 އަށްވުރެގިނަ މިހުންނަށް ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ހަވާލު ކޮށްފި: މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އެސޯސިއޭޝަން އިފްތިތާހު ކޮށްފި

މާޅޮހު ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ޕީއެންސީން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހާއްސަ ލޯނު ސްކީމް ތައާރަފު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ވިސާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެމެރިކާއާއި އެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ޒަމީރު 3 މަސްތެރޭ 40 ގައުމަކަށް ދަތުރުކޮށް, ދަތުރުތަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފި, ދަތުރުތަކުން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހޯދާ ދެވިފައެއް ނެތް!