ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި

މަނާ ގަޑީގައި މަގުމަތީ އުޅެގެން 4،433 މީހަކު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރި ކަމަށް ޝްރަދާ އިންކާރު ކޮށްފި

ފަހަތުން އަރާ 3 ގޯލު ޖަހާ ޗެލްސީ އިން ނަތީޖާ އެއްވަރު ކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ކަނާތު ފިޔައިގެ މީހަކު ނޮމިނޭޓް ކޮށްފި

ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްއަށް ސޮއި ކޮށްފި

އައިސީޔޫ އާއި ލެބޯޓްރީގެ ސާމާނު ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ޝިޔާމާއި، ޣައްސާން ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގެން ފެރީއާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފި

ކޮޗިންއިންގެ މުދާ ފެރީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަނދަރު ކޮށްފި

ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕް ބަޔާން ކާމިޔާބު ކޮށްފި