ރައްޔިތުން ކެތްތެރިވުމަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގޮވާލައްވައިފި

ކޮނޑޭ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ވަކި ފޮށްޓެއް ނުބަހައްޓަން ނިންމައިފި

2014 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ގިނައިން ސާރޗްކޮށްފައިވަނީ “ނަރެންދުރަ މޯދީ” : ބިންގް

2014 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ގިނައިން ސާރޗްކޮށްފައިވަނީ “ނަރެންދުރަ މޯދީ” : ބިންގް

ރައީސްގެ އާލާސްކަންފުޅަކީ ރައްޔިތުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް: ނަޝީދު

ސާކު ވަނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ދުވެލީގައި ދަތުރުކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައި: މޯދީ

ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރާވަރުގެ ސްޕީޑެއް ހޯދަން ސާކް ވަނީ ފޭލްވެފައި: މޯދީ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ 'ސަލާމަތްތެރިކަން' ފެންނަނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަކަށް ނޫން: އެމްޑީޕީ

ދިފާޢީ ހެކި ދިނުމަށް ތިނަދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މާލެ އައުމަށް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިޔާގެ 52 ރައްޔިތުން ވަނީ މަރުވެފައި