ސުޕާރީ މަނައެއް ނޫން، އޭގެ ޕެކޭޖިން ބަދަލު ކުރީމަ ބޭނުން ކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ސުޕާރީ ޕެކިން ބަދަލު ކުރީމަ އެ ބޭނުން ކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

އުންމީދަކީ ޗައިނާއިން އަނގަބަހުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދައިދިނުން: ނަޝީދު

ފުލުހުންގެ އައު ޤާނޫނުން ފުލުހުންނަށް އޮތީ އުންމީދީ ކުރިމަގެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުން ފުލުހުންނަށް އޮތީ އުއްމީދީ ކުރިމަގެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް އޮތީ އުންމީދީ ކުރިމަގެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ފުލުހުންގެ ގާނޫނާއެކު އޮތީ އުންމީދީ ކުރިމަގެއް: ނަޝީދު

އާ ގާނޫނުން ފުލުހުންނަށް އޮތީ އުއްމީދީ ކުރިމަގެއް: ނަޝީދު

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލާއެކު ފުލުހުންނަށް އޮތީ އުންމީދީ ކުރިމަގެއް: ނަޝީދު

ފުލުހުންގެ އާ ގާނޫނާއެކު އޮތީ އުއްމީދީ ކުރިމަގެއް: ރައީސް ނަޝީދު