ރައީސަށް ސަރުކާރު މަގާމުތަކުން މީހުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ނަޝީދު ފެކްޝަނުން މިރޭ ޖޭޕީއާ ބައްދަލުކުރަނީ

މިނިސްޓަރު ހުސައިން ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނަޝީދު ކޯފާވެއްޖެ

ނަޝީދު ލިޔުއްވި "ކިއްލާ މާލެ" ނެރެފި

އެމްޑީޕީއަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ރައީސް ނަޝީދު: ޝަރީފު

ގާސިމާއި ނަޝީދު ތިބީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަނގުރޫޓުވެފައި: ޖާބިރު

ނަޝީދު މަގުމަތީގައި "ސުލްޙަވެރި" ހަރަކާތް ހިންގާ ގޮތް ގިނަ ރައްޔިތުން ދަނޭ: ޝަރީފު

ނަޝީދު ފެކްޝަނުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު: ޝަރީފް

ރައީސް ޔާމީންގެ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް ނަޝީދު ތަޢުރީފު ކުރައްވައިފި

ޖޭޕީ މެންބަރުން ވަކިކުރުމާ ދެކޮޅަށް ނަޝީދު؛ މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަން ޖެހިދާނެ