ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މިސްރާބު ހުރީ ރަށްވެހިި ފަތިހަކަށް: ރައީސް ނަޝީދު

އީސީގެ އިދާރާ ދޮށަށް ދާން ޖެހުނީ ޕީޕީއެމްއިން އެތަނަށް ވަނުމުން: ނަޝީދު

އީސީއަށް ދިޔައީ ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިން އެތަނަށް ވަނުމުން: ނަޝީދު

އީސީގެ އިދާރާގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ނަޝީދު އިންތިހާބީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގަތުމާ އެކު އިހުތިޖާޖުކުރާ ސަރަހައްދު ހޫނުވެއްޖެ

ނަޝީދު އީސީއަށް ވަޑައިގަތީ ޕީޕީއެމް ލީޑަރުން އެތަނަށް ވަދެ ނުނުކުތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

އަޅުގަނޑު ހުރީ ބޭރުގަ: ރައީސް ނަޝީދު

އިދިކޮޅުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަދެވަޑައިގަތުމުން ފައްސަވާލައިފި

ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނަން އުޅެނިކޮށް، އިންތިހާބީ މަރުކަޒަށް ނަޝީދު ވަޑައިގަތުމުން ހޫނުވެއްޖެ

އިންތިހާބީ މަރުކަޒަށް ނަޝީދު ވަޑައިގަތުމުން ހޫނުވެއްޖެ