ދަރަނީގެ މަޅީގެ ނަމުގައި ނަޝީދު ދައްކަވަނީ ހިޔާލީ ވާހަކައެއް

ކްލައިމޭޓް ޗޭންޖް އެމްބެސަޑަރުގެ މަޤާމާ ރައީސް ނަޝީދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

އަޅުގަނޑުގެ އަގު ވައްޓާލަން ފައްޔާޒެއް ނޫޅޭނެ: ނަޝީދު

ސީވީއެފްގެ ތީމެޓިކް އެމްބެސެޑަރ ފޯރ އެމްބިޝަންގެ މަސައްކަތް ރައީސް، ނަޝީދު ފައްޓަވައިފި

ކްލައިމެޓް އެމްބެސެޑަރުކަމުގެ މަސައްކަތް ނަޝީދު ފައްޓަވައިފި

އަޅުގަނޑުގެ އަގު ވައްޓާލަން ފައްޔާޒު ނޫޅުއްވާ: ރައީސް ނަޝީދު

ސީވީއެފްގެ އެމްބެސެޑަރުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ނަޝީދު ފައްޓަވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ސީވީއެފްގެ އެމްބިޝަން އެމްބެސެޑަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި

ޔޫކޭގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތީމެޓިކް އެމްބެސެޑާގެ މަގާމަށް ރައީސް ނަޝީދު ހަމަޖެއްސުމުން ރައީސް ސޯލިހް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ