ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އަތް ބޭނުމަށް ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް އުޒުރެއް ދައްކަވައިފި

މާލެއާ އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތައް ތަފާތުކޮށްގެން ވާހަކަ ނުދެއްކެވުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް "ކެތްތެރިކަން ކުޑަ" ނަޝީދު ތޯއެވެ؟ ނުވަތަ "ކެތްތެރި" ސޯލިހް ތޯއެވެ؟

އިތުރު ދައުރަކަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދު ކުރިމަތި ލައްވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ލައްވާނެ ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ލައްވާނެ ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް ނަޝީދު ކުރިމަތިލައްވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދު އަލުން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ނަޝީދު ކެމްޕޭން ފައްޓަވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ކުރިމަތިލައްވަނީ