ފެކްޝަން ރަސްމީ ވާން އެމްޑީޕީން ފުރުސަތު ލިބެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ޕްރައިމަރީގައި 40ށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓުފޮށި ބާތިލު ވާނެ: ނަޝީދު

އާ ޕާޓީއެއް ނުހަދާނަން، ފެކްޝަނަށް ފުރުސަތު އޮންނަން ވާނެ: ނަޝީދު

ދެ ފެކްޝަނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ނަޝީދު ފައްޔާޒަަށް ގޮވާލައްވައިފި

ނަޝީދު ހައްދަވާނީ ކިހިނެއް ؛ ނަޝީދު ހައްދަވާނީ އާ ޕާޓީއެއް

އިމްރާން ގޮވާލެއްވީ ނަޝީދު އިސްލާހުވާން

ނަޝީދު މިހާރު ހިންގަވަނީ މައުމޫން ހިންގެވި މަގުން

އިންޑިއާ އެމްބަސީގައި ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި!

އިންޑިއާ އެމްބަސީގައި ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި!

ނަޝީދު ބޭނުންވަނީ "ފިކުރެއްގެ ދިރުން"އަށް ބައިލައްކަ މީހުން ހަމަކުރަން