ހަމަލާ ދިން މީހުން 3 ފަހަރަށް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު: ސީޕީ ހަމީދު

ޔާގޫތުގެ ކައިރިންވެސް ނަޝީދު އަވަހާރަ ކޮށްލަން އުޅުނު: ޕޮލިސް

އަދުހަމް ހުރީ ޖާނު ގޮއްވާލައިގެންވެސް ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ތައްޔާރަށް: ސީޕީ ހަމީދު

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވުމުގެ އިސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ނަޝީދު ހުއްޓައެއް ނުލައްވާނެ: އިންތި

ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ތައްޔާރުވާން ފެށީ 2019 ވަނަ އަހަރު: ސީޕީ

އަސްލު އެމްޑީޕީ އަކީ ނަޝީދު ވިދާޅުވާހާ އެއްޗަކަށް އާނއެކޭ ބުނުން

އަސްލަމާމެދު ނަޝީދު އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތް ހަނދާންކޮށްދީފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަކީ ގޯސް ނިޔަތެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު އުފަންކުރުވި ދަރިއެއް: މަލީހު

ރައީސް ނަޝީދު އެމްއެމްޕީއާރުސީ އުފެއްދެވީ ގޯސް ނިޔަތެއްގައި: މަލީހް