މާވިން އަޙްމަދު ސަލީމްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު

ފުރުއްމާގެ / ހދ.ފިނޭ ، މާވިން އަޙްމަދު ސަލީމް  (00 އަހަރު) ގެ މައްޗައް ކަށުނަމާދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ  މިސްކިތުގަ އޮންނާނެއެވެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ