މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާނީ މި މަހުގެ 25 ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް ނިންމައިވި އެވެ.
މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް 25 ފެބުރުއަރީ ގައި ފަށާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް ނިންމެވީ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި މިއަދު ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ