ގައުމު ހަލަބޮލި ކުރުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަން: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ނަގާލައި، ގައުމު ހަލަބޮލިކުރުމަށް ކުރާ އެއްވެސް މަސައްްކަތަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ….
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ