ރާއްޖެ އަތުން ސައުދީ މޮޅުވީ 6 ވިކެޓުން

އޭޝިއަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އޮމާނުގައި ބާއްވާ ވެސްޓާން ރީޖަން ޓީ20 ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަތުންވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.
މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ސައުދީ މޮޅުވީ 6 ވިކެޓުންނެވެ.
މެޗުގެ ޓޮސް ދިމާވުމުން ރާއްޖޭގެ ޓީމު ގަސްތުކުރީ ކުޅުމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޅެން އަރާ 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު، 7 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 139 ލަނޑެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 67 ލަނޑު ހެދި ރިޝްވާން މުހައްމަދެވެ.
ޖަވާބުގައި ސައުދީ ކުޅެންއަރާ 17 ވަނަ އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 4 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 140 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.
މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުން މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުން ކުވެއިތު އަތުން 8 ވިކެޓުން ބަލިވިއިރު، ދެވަނަ މެޗުން ބަހްރެއިން އަތުން ބަލިވީ 2 ވިކެޓުންނެވެ.
މުބާރާތުގެ ފަހު މެޗުގައި މާދަމާ ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ގަތަރާ ދެކޮޅަށެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފަސް ގައުމު ވާދަކުރާއިރު ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ދެ ގައުމެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ