އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ ހަރަކާތެއްގައި ފަސްޓްލޭޑީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ކަލްޗަރ ސެންޓަރުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި އިންޑިއާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ ހަރަކާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.
އެ ޙަރަކާތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ އިއްޔެ އެވެ.
ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެ ޤައުމުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ސަޤާފީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ސަޤާފީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތްވެސް ދައްކާލާފައިވެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ